Vi støtter

Virksomhedens Samfundsansvar (Corporate Social Responsibility) hos www.alispizza.dk

I en verden, der konstant udvikler sig, har www.alispizza.dk erkendt vigtigheden af at påtage sig et stærkt samfundsansvar. Vi forstår, at vores succes som virksomhed ikke blot måles i økonomisk vækst, men også i vores evne til at gøre en positiv forskel i samfundet omkring os. Derfor har vi dedikeret os til at integrere en omfattende samfundsansvarspolitik i vores forretningsstruktur.

Vores Samfundsansvarspolitik:

Bæredygtighed og Miljøhensyn: Hos www.alispizza.dk er vi dybt engagerede i at minimere vores påvirkning på miljøet. Vi arbejder konstant på at implementere miljøvenlige forretningspraksisser, reducere affald og energiforbrug samt fremme genbrug og genanvendelse.

Mangfoldighed og Inklusion: Vi værdsætter og respekterer forskelligheden blandt vores medarbejdere, kunder og samfundet som helhed. Vi arbejder målrettet på at skabe en inklusiv arbejdsplads og fremme lige muligheder for alle uanset baggrund.

Lokalt Engagement: Vi er stærkt forankret i vores lokalsamfund, og det er vores mål at give tilbage på forskellige måder. Vi samarbejder med lokale organisationer og initiativer for at støtte lokale projekter, forbedre livskvaliteten og skabe en positiv indvirkning.

Alimentation og Ernæring: Hos www.alispizza.dk er vi bevidste om vigtigheden af sund kost. Vi stræber efter at tilbyde vores kunder ernæringsmæssige valgmuligheder og informere om sund livsstil gennem vores menu.

Partnerskab med Samfundsansvarlige Organisationer: Vi har etableret partnerskaber med anerkendte samfundsansvarlige organisationer, der deler vores værdier og mål. Disse partnerskaber giver os mulighed for at forstærke vores positive indflydelse og nå ud til bredere samfundslag.

Vi støtter i øjeblikket følgende organisationer som en del af vores Samfundsansvarspolitik:

Visparerenergi maerket w150 Vi støtter
vindenergi stroem 150x150 1 Vi støtter
ViHolderAfstand maerker ViHolderAfstand 150 x 150 Vi støtter
veg badge 100 Vi støtter
trygt nethandel 150x150 1 Vi støtter
ssl maerket 100 Vi støtter
Sparpaavandet maerket w150 Vi støtter
Skaermbillede 2022 01 24 kl. 18.55.17 Vi støtter
sikker website 150x150 1 Vi støtter
reklamer nej tak 150 Vi støtter
Reducere co2 150x150 1 Vi støtter
pntmaerket Vi støtter
Vi støtter
Nem nethandel 150x150 1 Vi støtter
Miljoerigtig Pakning 150x150 1 Vi støtter
Miljoe maerkning 150x150 1 Vi støtter
medarbejderfokus 150 Vi støtter
Vi støtter
Klimavenlig hjemmeside 150x150 1 Vi støtter
Groen profil 150x150 1 Vi støtter
groenne tanker 150 Vi støtter
Groen energi Maerket 150x150 1 Vi støtter
greenmindset 150 Vi støtter
folkelisten 150 Vi støtter
energi spare 150x150 1 Vi støtter
Dansk Hjemmeside 150x150 1 Vi støtter
CSR Profil 150x150 1 Vi støtter
baeredygtig Vi støtter
arbejdsmiljo maerket 100 Vi støtter
affaldssorterings maerket 1.1 03 Vi støtter

[Hvis du har en hjemmeside med en Samfundsansvarspolitik, opfordrer vi dig til at tilmelde dig som vores partner på https://alispizza.dk/Kontakt/]
Vi er altid åbne for at drøfte spørgsmål vedrørende vores samfundsansvarspolitik og vores partnerskaber med samfundsansvarlige organisationer. Kontakt os gerne på [kontaktinformation].

Vi hos www.alispizza.dk forpligter os til at opretholde og styrke vores samfundsansvarspolitik i en stadig skiftende verden. Vi tror på, at vores bestræbelser på at gøre en positiv forskel vil bidrage til en bedre fremtid for alle.